Kęstutis Lakickas (1931–2012) – žiburietis, Justino Marcinkevičiaus ir Jono Kazlausko bendraklasis, politinės antisovietinės organizacijos „Jaunoji Lietuva“ kūrėjas, politinis kalinys, veterinarijos gydytojas, Atgimimo sąjūdžio aktyvistas, publicistas, laikraščio „Lietuvos kelias“ įkūrėjas, Politinių kalinių sąjungos pirmininkas, Politinių kalinių partijos vicepirmininkas, knygos „Kalinys Z-311“ autorius.

Kęstutis Lakickas gimė 1931 m. sausio 27 d. Prienuose, darbininkų (tėvas Juozas dirbo Šachovo alaus fabrike sargu) šeimoje. Augo su broliu Vytautu ir dviem seserimis Natalija ir Milda. Kęstučio senelis 1918–1921 m. buvo Prienų burmistras. 1935 m., kai Kęstučiui buvo ketveri, neteko motinos. 1941 m. baigė Prienų pradinę mokyklą, įstojo į „Žiburio“ gimnazijos antrąją klasę. 1947 m., turėdamas šešiolika metų, sukūrė gimnazijos moksleivių pogrindinę organizaciją „Jaunoji Lietuva“ ir jai vadovavo. Ši organizacija tapo Tauro apygardos, „Geležinio Vilko“ rinktinės, DLK Gedimino tėvonijos rezerviniu partizanų būriu.

1949 m. baigęs „Žiburio“ gimnaziją, įstojo Į Lietuvos veterinarijos akademiją. 1951 m. buvo suimtas už rezistencinę veiklą ir nuteistas. Penkiolika metų kalėjo Kemerovo srities Olžeraso, Meždurečijos ir Omsko lageriuose. Paleistas 1956 m. grįžo į Lietuvą, tęsė studijas Veterinarijos akademijoje. Baigęs studijas įsidarbino Kauno rajone Margininkuose veterinarijos felčeriu. Vėliau dirbo Kauno rajono veterinarijos ligoninėje, 1961 m. – perkeltas į Respublikinę veterinarijos laboratoriją.

Prasidėjus Atgimimui, Kęstutis Lakickas įsitraukė į Sąjūdžio veiklą, padėjo kurti Politinių kalinių sąjungą, buvo jos pirmininku, vėliau – vicepirmininku. 1992 m. kandidatavo į Lietuvos Seimą Marijampolės rajone. Buvo Politinių kalinių partijos vicepirmininkas. Įkūrė laikraštį „Lietuvos kelias“, buvo jo redaktorius. Rašė politinius straipsnius, kurie buvo spausdinami „Valstiečių laikraštyje“, „Lietuvos ryte“, „Vakarinėse naujienose“, „Apžvalgoje“, „Šluotoje“ ir kt. Parašė knygą „Kalinys Z-311“.

Kęstutis Lakickas mirė 2012 m., palaidotas Alytaus rajono Rumbonių kapinėse.

0