Literatūros sklaidos renginiai – susitikimai su rašytojais, jubiliejiniai bei literatūros ir muzikos vakarai, knygų sutiktuvės,
 Projektas suteikė lygias galimybes visiems bendruomenės nariams susipažinti su literatūros vertybėmis, aktyvino  literatūros  pažinimo procesus, skatino kūrybinį aktyvumą.
Surengta 11 literatūros sklaidos renginių: 2 poezijos  ir muzikos vakarai, skirti poetėms Janinai Degutytei ir Onei Baliukonei, 3 jubiliejiniai vakarai, skirti Juozui Erlickui, Donaldui Kajokui, Antanui A. Jonynui), dvejos  knygų sutiktuvės (Gintauto Dabrišiaus „Ievų dainos“ ir Stasio Lipskio „Išsivadavimo“), 3 susitikimai ir Vinco Mykolaičio Putino skaitymai Pilotiškėse.
Renginiuose dalyvavo 26 profesionalūs rašytojai, literatūros kritikai ir atlikėjai: literatūrologės Viktorija Daujotytė ir Brigita Speičytė, poetai Gintautas Dabišius, Donaldas Kajokas, Daiva Čepauskaitė, Arnas Ališauskas, Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, Antanas A. Jonynas, Ineza Juzefa Janonė, Eglė Juodvalkė, Dovilė Zelčiūtė,  rašytojai Juozas Erlickas, Vytautas Bubnys, Elena Kurklietytė, Birutė Jonušaitė, satyrikas Jurgis Gimberis, aktoriai Birutė Mar, Dalia Michelevičiūtė, Edita Zizaitė, Juozas Šalkauskas, literatūros kritikas Stasys Lipskis, trimitininkas Dominykas Vyšniauskas, violončelininkė Ramutė Kalnėnaitė, muzikantai Daumantas Slipkus ir Vytautas Mikeliūnas, humanitarinių mokslų daktarė Gintarė Bernotienė. Literatūrines muzikines kompozicijas atliko 20 Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių,  Prienų kūrėjų klubo „Gabija“ narių, Jiezno meno mokyklos mokytojos Aida Pūraitė ir Vaida Rudinskaitė.
Projektui įgyvendinti Lietuvos kultūros rėmimo fondas skyrė  7000 Lt.
Grįžti atgal