Projektas populiarino poeto Justino Marcinkevičiaus literatūrinį palikimą, iniciavo jo atminimo įamžinimą tėviškėje, skatino aktyvų suaugusiųjų ir jaunimo skaitymą, ugdė įvairaus amžiaus grupių skaitytojų kalbinius ir literatūrinius gebėjimus.
Projektas įgyvendintas kartu su parneriais – Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, Prienų krašto muziejumi, Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacija, Prienų ir Birštono krašto kūrėjų asociacija „Gabija“. Minėtų įstaigų ir organizacijų atstovai aktyviai dalyvavo visose projekto veiklose – netradicinėse literatūros pamokose poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje, antruose Justino Marcinkevičiaus skaitymuose Važatkiemyje, Poeto dienoje, skirtoje 83-osioms gimimo metinėms paminėti,  knygų pristatymuose ir sutiktuvėse.
 Kovo 10 d. paminėtos poeto Justino Marcinkevičiaus 83-osios gimimo metinės, surengta poezijos ir muzikos valanda „Šviesos krantai“, kurios metu literatūrinę muzikinę programą atliko aktoriai Rasa Jankauskaitė ir Liubomiras Laucevičius, fleitininkas Andrius Radziukynas. Gegužės 7 d.  knygos „Justino Marcinkevičiaus pamokos“ pristatyme dalyvavo knygos sudarytojas Stepas Eitminavičius, aktorė Birutė Mar, atsiminimų autoriai Anarsija Adamonienė ir Justinas Jonyka. Rugsėjo 7 d. antruosiuose Justino Marcinkevičiaus skaitymuose „O tėviške, laukų drugeli margas“ poeto kūrybą skaitė beveik 30 įvairaus amžiaus dalyvių iš Alksniakiemio, Balbieriškio, Šilavoto, Birštono, Jiezno, Prienų, Naujosios Ūtos,  Nemajūnų, Užuguosčio, Vilniaus ir Kauno. Šią dieną Važatkiemyje, poeto gimtajame kaime, buvo atidengtas ir atminimo akmuo Justinui Marcinkevičiui. Gruodžio 9 d. surengtas vakaras „Tuo keliu aš pareinu“,  sutikta Justino Marcinkevičiaus knyga „Iš natūros“ ir Valentino Sventicko knygos „Apie Justiną Marcinkevičių“ tęsinys, pristatyta nuotraukų paroda „... gyvenimas mano ta žemė...“, kurioje eksponuojamos nuotraukos iš asmeninių archyvų. Renginiuose dalyvavo apie 1000 žiūrovų ir klausytojų.
 Projektui įgyvendinti Lietuvos kultūros rėmimo fondas skyrė  5000 Lt.

Grįžti atgal