Biblioteka, skatindama domėjimąsi vieno žymiausių lietuvių literatūros kūrėjo Kristijono Donelaičio kūrybiniu palikimu bei siekdama sudaryti sąlygas Prienų krašto kultūrinei bendruomenei telktis, donelaitikai įprasminti bei geriau susipažinti su Kristijono Donelaičio laikmečio istoriniu bei kultūriniu kontekstu, Mažosios Lietuvos lituanistiniu paveldu, vykdydama literatūros sklaidos projektą „Poetas prasideda žemėj“ (Just. Marcinkevičius), organizavo 2 dienų literatūrinę kelionę, literatūros skaitymus, parengė kelionės pristatymą „Poeto rankom praeitį kilnojam“ (Just. Marcinkevičius), parengė meninio skaitymo konkurso „Privalom iš savęs / kažką išmesti, / kad Donelaitis / tilptų širdyje“ (Just. Marcinkevičius) nuostatus ir 2014 m. sausio mėn. bibliotekoje organizavo šį konkursą rajono bendrojo lavinimo mokiniams bei suaugusiems skaitytojams. Parengtas leidinių apie Kristijoną Donelaitį bei Kristijono Donelaičio kūrinių bibliografinis sąrašas, kuris paskelbtas bibliotekos puslapyje internete www.prienubiblioteka.lt .
Literatūrinė kelionė vyko maršrutu Prienai–Tolminkiemis–Gumbinė–Įsrutis–Karaliaučius–Raušiai–Prienai. Kelionės metu buvo aplankyta Kristijono Donelaičio gimtinė bei jo kunigavimo parapija, Karaliaučiaus universitetas. Užmegzti ryšiai bei dalyvauta konferencijoje donelaitikos tema Kaliningrado srities Įsručio bibliotekoje. Kelionės metu fotografijose buvo užfiksuoti Mažojoje Lietuvoje išlikę su Kristijono Donelaičio bei kitų žymių lituanistikos puoselėtojų gyvenimu bei veikla susiję kultūros paveldo objektai. Literatūrinėje kelionės dalyvavo 35 bibliotekos skaitytojai ir bibliotekininkai.
Projektui įgyvendinti Lietuvos kultūros rėmimo fondas skyrė  7000 Lt.

 

 

Grįžti atgal