PATVIRTINTA

                                        Prienų rajono savivaldybės tarybos

                                                          2014 m. rugsėjo 25 d.

                                                          sprendimu Nr. T3-162

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
        1. Skaitytojo pažymėjimo dublikatas          0,58

2.

Dokumentų parsiuntimas per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos bibliotekų Kaina nustatoma pagal pašto paslaugų tarifus

3.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas

A 4 formato vienas puslapis

         0,06
        4.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas

A 3 formato vienas puslapis

0,14

        5.

Dokumentų skenavimas

vienas puslapis

0,14

                                  __________________________

Grįžti atgal