„Užgavėnės – tai slenkstis tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario“ – taip vadinosi popietė, vykusi Kunigiškių bibliotekoje kovo 5 d.

Į biblioteką sugužėję Užgavėnių persirengėliai šoko ratelius, dainavo Užgavėnių dainas, keldami triukšmą gąsdino žiemą ir vijo ją iš kiemo. Nuo šio sunkaus darbo pavargę, susėdę atokvėpio valandėlei „ožiai“, „velniai“, „čigonai“ vaišinosi blynais, arbata, o bibliotekininkė dėkojo atvykėliams už nuoširdžias pastangas išvyti žiemą ir atverti kelią pavasariui – ateinančiam ir atsivedančiam labai svarbią Lietuvai dieną – Kovo 11-ąją, kuriai buvo skirta bibliotekoje veikianti spaudinių paroda „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“.

Grįžti atgal