Tęsiant senovines lietuvių liaudies kalendorinių švenčių tradicijas, kovo 5 d. Naujosios Ūtos kaimą užplūdo visokie persirengėliai „velniai“, „daktarai“, „ožiai“, „čigonai“, „ubagai“, o visus iš namų į kaimą pasidairyti kvietė Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės moterų kepamų blynų kvapas – taip į Naująją Ūtą atėjo Užgavėnės.
Šventė, kaip visada, prasidėjo Lašininio ir Kanapinio peštynėmis, persirengėliai visaip linksmino susirinkusius, o ir visokių varžytuvių netrūko: :kas greičiau riestainį, pakabintą ant šakos, suvalgys, kas bus stipresnis ir virvę nutrauks.... Netrūko ir kitokių išdaigų, tačiau svarbiausias visų susiėjusiųjų tikslas buvo – sudeginti Morę ir išvaryti iš kiemo žiemą, todėl linksmas ir plačiai skambėjęs šventinis šūksnis „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“ tikrai neleis žiemai į Naująją Ūtą sugrįžti. Užgavėnes Naujoje Ūtoje organizavo Naujosios Ūtos biblioteka, laisvalaikio salė, mokykla ir kaimo bendruomenė.
Grįžti atgal