2016 metai paskelbti Bibliotekų ir Bendruomenių metais. Užuguosčio bibliotekai tai buvo aktyvaus kultūrinio gyvenimo bei gausios bibliotekos draugų paramos metai, todėl bibliotekos fondas pasipildė net šimtu įvairaus žanro knygų, surengta daug bendruomenės dėmesio sulaukusių renginių, išaugo bibliotekos skaitytojų būrys, atsirado naujų draugų ir partnerių.
Šiais metais Užuguosčio bibliotekoje Vasario 16 dienos minėjime dalyvavo Stakliškių gimnazijos skautų teatras ,,Pykšt – Pokšt“ su savo programa. Žiūrovams buvo pristatytas Antono Čechovo satyrinis spektaklis ,,Piršlybos“. Spektaklio režisierius Jonas Grabauskas. Kadangi Užuguosčio bendruomenei ši graži teatro veiklos iniciatyva patiko, kilo mintis režisuoti daugiau klasikinės satyros. Taip bibliotekoje gimė ir užaugo Antono Čechovo nesenstančios klasikos satyriniai kūriniai – mono spektaklis ,,Apie tabako žalą“, ,,Jubiliejus“. Naujausi teatro pastatymai skirti besibaigiantiems Bibliotekų metams.
Užuguosčio bibliotekos teatras ,,Veidrodis“ jau yra pastebėtas ir už rajono ribų. Sėkmingai pasirodė Alytaus rajone Krokialaukyje. Už palaikymą bibliotekos teatras dėkingas kaimo bendruomenei ,,RADASTA“, Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubui.
Belieka kolektyvui palinkėti didelės sceninės sėkmės, kantrybės, gero ūpo. Džiugu, kad mažos gyvenvietės bendruomenės iniciatyva galima kurti ir įgyvendinti didelius projektus.

Grįžti atgal