Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos parengti aplankai

1. Atsiminimai  /  Mokytoja Genovaitė Andrašiūnienė.  –  Prienai, [b m],  29 p.
2. Aktorė Eglė Aukštakalnytė – Hansen : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
3. Rašytojas Vytautas Bubnys : [biobibliografija, straipsnių rinkinys] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
4. 1989 m. rugpjūčio 23 d. akcija Baltijos kelias : [straipsnių kopijos, su literatūros sąrašu] / J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
5. Bronė Buivydaitė (1895-1984) : rekomenduojamos literatūros sąrašas / D. Čepeliauskienė. – Prienai : Prienų rajono centrinės bibliotekos Bibliografijos skyrius, 1995. – 3 p.
6. Poetas Gintautas Dabrišius : [su bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
7. Partizanas Juozas Lukša-Daumantas : [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
8. Davatkynas: [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
9. Tarybų Lietuvos ekonomistai : rekomendacinis bibliografinis sąrašas / V. Gorelčenkienė. – Kaunas : Kauno viešoji J. Paleckio bibliotekos Bibliografijos skyrius, 1984. – 8 p.
10. Europos Sąjungos dešimtmetis : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
11. Stefa Juršienė : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
12. Mokytoja, poetė Stefa Juršienė : bibliografinė rodyklė / sudarė Ilona Griškonytė. – Kaunas, 2014. –  81 p.
13. Rašytojas Donaldas Kajokas : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
14. Prel. Mykolas Krupavičius : [straipsnių kopijos]  / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
15. Visuomenininkė Gražina Starkauskaitė-Kavaliauskienė : [straipsnių kopijos]. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
16. Kalbininkas Jonas Kazlauskas : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų  Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
17. Knygnešiai : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
18. Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
19. Kraštietis Kęstutis Lakickas : [straipsnių kopijos]. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
20. UAB „Lietuviškas midus“ : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
21. Antanas Maceina : [su bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
22. Poetas Justinas Marcinkevičius : [biobibliografija, straipsnių rinkinys] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
23. Kunigas Peliksas Martišius : [rankraštis]  / A. Kazlauskienė. – Prienai : [b.m.], 47 p.
24. Feliksas Martišius : [straipsnių kopijos, su literatūros sąrašu] / J. Anankienė. – Prienai :  Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
25. Nemuno kilpų regioninis parkas : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
26. Dramaturgas, literatūros istorikas ir kritikas Kostas Ostrauskas : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
27. Juozas Palionis : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
28. Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas : [biobibliografija, straipsnių rinkinys] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
29. Prienų rajono istorijos ir kultūros paminklai / D. Bartusevičiūtė. – Prienai :  Prienų rajono centrinės bibliotekos Bibliografijos skyrius, 1985. – 30 lap.
30. Prienų kraštas: istorija, žmonės, darbai, kūryba : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
31. Prienų miesto gatvės /  D. Bartusevičiūtė. – Prienai : Prienų CB bibliografijos ir informacijos skyrius,  1987. - 25 lap.
32. Prienų rajonas respublikinėje spaudoje : literatūros sąrašai (1981-1987)  /  Daiva Bartusevičiūtė. – Prienai : Prienų rajono centrinės bibliotekos Bibliografijos skyrius, 1987
33. Muziejininkė, rašytoja Aldona Ruseckaitė : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013 . – 30 lap.
34. Lietuvos Respublikos Persitvarkymo Sąjūdis : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
35. Skulptorius Algimantas Sakalauskas : [bibliografija, straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
36. Prienų rajono spauda apie 1991 m. Sausio įvykius : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
37. Žurnalistas Audrius Siaurusevičius : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
38. Skriaudžių kanklių ansamblio istorija / parengė D. Bartusevičiūtė. – Prienai : Prienų CB bibliografijos ir informacijos skyrius,  1987. – 34 [4] p.
39. AB Prienų „Sportinė aviacija“ : [straipsnių rinkinys] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
40. Prienų metraštininkas Juozas Šadzevičius : atsiminimai apie jaunystę  ir Prienus. – Prienai, [b m], 40 p.
41. Žurnalistas keliautojas Matas Šalčius : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
42. Ekonomistas Petras Šalčius : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
43. Dirigentas Robertas Šervenikas : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Viešoji biblioteka, Informacijos skyrius, 2013
44. Šilavoto kolūkio istorija, šio krašto papročiai, kaimų vardų kilmė / D. Bartusevičiūtė. – Prienai : Prienų CB Bibliografijos ir informacijos skyrius. –  [b. m.] – 93 p.
45. Prienų „TonyBet“ krepšinio komanda: [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
46. Vasario 16-oji : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
47. Etnografė, habilituota daktarė, profesorė Angelė Vyšniauskaitė : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
48. Kunigas Juozas Zdebskis : [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
49. Mokytoja Danutė Zieniūtė : straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
50. Žydų istorijos ir kultūros puslapiai: [straipsnių kopijos] / sudarė J. Anankienė. – Prienai : Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Informacijos skyrius, 2013
 
LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyriaus padovanoti dokumentai
 
1. Ateistų atsiminimai: aplankalas. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros  draugijos Prienų skyrius, 1978. – 22 p. (3 vnt.)
2. Atsiminimai / parengė Andrašiūnienė G. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros  draugijos Prienų skyrius, 1974.–117 p.
3. Atsiminimai / parengė A. Raulinaitytė–Kazlauskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1994. – 29 p. (2 vnt.)
4. Atsiminimai apie poeto Jono Mačio–Kėkšto šeimą / parengė Anastazija Vinklerytė – Petrauskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros  draugijos Prienų skyrius, 1979. – 3 p.
5. Atsiminimai apie MOZŪRĄ Joną, Andriaus: aplankalas. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 12 p.
6. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai: aplankalas / parengė O. Grabauskienė, B Žukienė, A.Smolskienė, I. Staknevičienė, J. Zabulionytė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros  draugijos Prienų skyrius, 1980. - 60 p.
7. Jie žuvo už tarybų valdžią 1945-1949 m. / parengė Z. Varnagirytė. – Prienai:  LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros  draugijos Prienų skyrius, 1979. – 26 p.
Prienų rajono Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1977. (2 vnt.)
D. 1. A-J. – 53 p.
D. 2. K-P. – 60 p.
D. 3. R-Š. – 47 p.
D. 4. T-Ž. – 34 p.
8. Prisiminimai apie Vaivos kaimą  / pasakoja J. Raškauskas. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1996. – 12 p.
9. Prisiminimai apie partizanų kovą Pakuonio apylinkėse / parengė M. Žibienė. – Pakuonis: Pakuonio biblioteka, 1993. – 37 p.
10. Skriaudžių jaunystės prisiminimų nuotrupos: (Prienų rajono tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai) / parengė D. Šaltienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1992. –163 p.
11. Tarybų aktyvistų – kovotojų už tarybų valdžią Prienų rajone atsiminimai: aplankalas. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1977. – 16 p.
Lankytinos vietos. Paminklai
12. Dviejų poilsiaviečių aprašymas: „Giraitiškių“ ir „Guostos“ ežerai / pasakoja T. Murauskaitė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1985. – 18 p. Iliustr.
13. Išlaužo apylinkėse lankytinos vietos / parengė E. Žulienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 7 p. (2 vnt.)
14. Lietuvos draustiniai. Lietuvos piliakalniai / parengė M. Kurienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 66 p.
15. Paminklinis akmuo Balbieriškyje Karolio Petriko partizanų būrio kovotojams / V. Gacevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1975. – 7 p.
16. I–ojo Pasaulinio karo vokiečių – rusų kapinės Prienų rajone / parengė D. Šaltienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1993. – 39 p.
17. Prienų rajono archeologiniai gamtos paminklai / parengė J. Šleikus. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius,  [b. m.]. – 5 p.
18. Prienų rajono Ašmintos parkas / parengė S. Maciulevičius. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1970, 1984. - 64 p. (2 vnt.)
19. Prienų rajono Nemajūnų bažnyčia / I. Šliaužienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1996. – 21 p.
20. Stakliškių gyvenvietės kryžiai / parengė V. Beliukevičienė. – Stakliškės: Stakliškių kultūros namai, 1994 – 1995. – 15 p.
21. Veiverių apylinkės lankytinos vienos / O. Zujienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 8 p.
22. Veiverių mokytojų seminarija / parengė S. Tamošaitienė. –Veiveriai: 1980. – 40 p. Iliustr..
Etnografija
23. Augalų panaudojimas buityje / parengė M. Kirdeikienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 4 p.
24. Liaudies dainų tekstai / surinko Prienų rajono Želkūnų ir Ašmintos aštuonmečių mokyklų kraštotyrininkai. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 70 p.
25. Liaudies meteorogija / Z. Varnagirytė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius,  [b.m.]. –10 p.
26. Senoji mūsų kaimo vaikų tautosaka. Žaidimai / O. Bisikirskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 8 p.
27. Senolių oro stebėjimas / E. Žukienė, I. Šeškevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 8 p.
28. Senovinių valgių receptai / E. Bagolonienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 3 p. (2 vnt.).
29. Vestuvių apeigos [Prienų raj. Kelionių kaime] / O. Bisikirskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 8 p.
30. Žinios apie liaudies mediciną: pasakoja senieji Prienų apylinkių gyventoja / M. Kirdeikienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, [b.m.]. –14 p.
Skriaudžių kanklės
31. Paklausykit jūs lietuviai / parengė L. Puskunigis. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1983. – 50 p.
32. Seniausi kanklių sutarai. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius,  1984. – 41 p.
33. Skriaudžių kanklių ansambliui 75 metai / M. Tiškevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1982. – 53 p.
34. Skriaudžių kanklių ansamblio istorija / parengė J. Vylius. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1986. – 49 p.
35. Skriaudžių kanklių ansamblio istorija / parengė J. Vylius. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius 1986. – 47 p.
36. Skriaudžių kanklių ansamblio istorija / parengė J. Vylius. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1986. – 34, [4] p.
Birštonas
37. Birštono apylinkės gamtos ir kultūros paminklai. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius,  [b. m.]. – 11 p.
38. Birštonas – Lietuvos kurortas / parengė E. Četkauskas. – Birštonas: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1983. – 39 p.  (2 vnt.)
39. Juozo Geniušo gyvenimas ir pedagoginė veikla / L. Abucevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius,  1979. – 16 p.
40. Juozas Vilkutaitis: [biografija]. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, [b. m.]. – 17 p.
41. Dailininkas Nikodemas Silvanavičius: [straipsnių kopijos] / D. Dulinskaitė, Vl. Drėma. – Vilnius: „Pergalė“, 1959, Nr. 12. – 15 p.
42. Medžiaga apie Joną Mačį – Kėkštą / parengė M. Kurienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 10 p. (2 vnt.)
43. Vincas Andrulis / J. Matkevičienė. – Prienai: Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 45 p.
Istorijos
44. Balbieriškio 8-sios kaimo vidurinės profesinės technikos mokyklos istorija / J. Kazlauskas. – Prienai: Prienai: Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 35 p.
45. Čapajevo kolūkio istorija / pasakoja M. A. Šėrys; užrašė D. Žiūkienė. – Prienai: Prienai: Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1997. – 29 p.
46. Naravų kaimo istorija / medžagą rinko: A. Kovienė, Z. Kuzminskienė, J. Senavaitienė, D. Stankevičienė, I. Stasytienė, D. Šaltienė, R. Šiugždinis; sudarė: D. Šaltienė; nuotraukos – K. Juodsnukio; apipavidalino D. Norvaišienė – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1996. – 116  p.
47. Nemaniūnų kolūkio istorija / Prienų rajonas: Nemaniūnų kolūkis, 1978. –55 p. Iliustr.
48. Piliakalnio aštuonmetės mokyklos istorija / Prienų rajonas: Piliakalnio aštuonmetė mokykla, 1981. – 29 p. (2 vnt.)
49. Prienų rajono Veiverių kolūkio istorija / LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1985. – 203 p. (2 vnt.)
50. Prienų rajono komjaunimo organizacijos istorija. 1960 – 1975 / .– Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1978. – 72 p.
51. Stakliškių apylinkės istorija / J. Matkevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 73 p.
52. Stakliškių mokyklos istorija / J. Matkevičienė. –  Stakliškės: Stakliškių mokykla,  [b. m.]. – 43 p.
53. Stakliškių V. Andriulio vidurinės mokyklos istorija / 49 lap. Šilavoto apylinkės istorija / R. Marcinkevičiūtė. –Šilavotas: Šilavoto apylinkė, 1980. –150 p.
54. Veiverių kolūkio istorija / S. Tamošaitienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1987. – 153 p.
55. Vėžionių kaimo istorija / Pr. Juozapavičius. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1970. –  26 p.
56. Kaimų istorijos: [Būdų kaimo istorija] / surinko kraštotyrininkas vyr. mokytojas T. J. B. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1996. – 72 p.
Metraščiai
57. Alšininkų aštuonmetės mokyklos metraštis 1978 – 1979 m. m. / O. Bisikirskienė, D. Milkevičiūtė, V. Pileckaitė, M. Stasiūnienė. – Prienų rajonas: Alšininkai, 1979,– 34 p.
58. Alšininkų aštuonmetės mokyklos metraštis 1977/1978 / O. Bisikirskienė, D. Milkevičiūtė, St. Bekešienė, M. Stasiūnaitė. – Prienų rajonas: Alšininkai,  1979. – 46 p.
59. Ašmintos aštuonmetės mokyklos 1979/80 m. m. metraštis / O. Bartkevičienė, A. Šervenikienė, A. Šiugždinienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 13 p. (2 vnt.)
60. Ašmintos aštuonmetės mokykla 1978/79 mokslo metų metraštis / O. Bartkevičienė, A. Šiugždinienė, O. Veselienė. – Prienų rajonas: Ašminta, 1979. –12 p. (2 vnt.)
61. Balbieriškio vidurinės mokyklos A. Čeponio vardo pionierių draugovės metraštis 1978/1979 m.  / V. Gacevičiūtė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius 1979. – 33, [11] p.
62. Balbieriškio vidurinės mokyklos metraštis. 1980/81 m. / I. Liutkevičienė, O. Gubicienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1981.– 42 p. (2 vnt.)
63. Balbieriškio vidurinės mokyklos metraštis 1979/80 m. m. /  O. Gubicienė, I. Luitkevičienė, G. Milašauskienė. – Balbieriškis: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyriuseriškio vidurinė mokykla, 1980. – 36 p. (2 vnt.)
64. Balbieriškio vidurinės mokyklos metraštis 1978/79 m. m. /  O. Gubicienė, R. Kukankienė, I. Luitkevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 53 p. (2 vnt.)
65. Etnografinė šventė / B. Staknevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 25 p.
66. Išlaužo žuvininkystės ūkio istorinio muziejaus aprašymas / E. Žukienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1978. – 3 p.
67. Išlaužo aštuonmetės mokyklos 1978/1979 m. m. metraštis / O. Ratkevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1929. – 22 p.
68. Jiezno mokyklos internato 1977-1978 m. m. metraštis  / J. Jakštys ir Lileikienė, K. Zieniuvienė, O. Buimilaitė, O. Ražanauskienė. – Jieznas: Jiezno mokykla internatas, 1979. – 57 p.  [2vnt.]
69. Jiezno vidurinės mokyklos metraštis. 1977/78 m. m. / R. Kvedaravičienė, B. Vinskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1978. – 25, [2] p.
70. Kunigiškių aštuonmetės mokyklos metraštis. 1979/80 m. m. / N. Staniulienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 21 p.
71. Lielionių apylinkės gyventojai ir jų dinamika / E. Mackevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 24 p.
72. Medžiaga apie „Verknės“ kolūkio ekonominį vystymąsi / N. Raižienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 23 p. Iliustr.
73. Mintys apie Prienus / M. Vitkauskaitė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1981. – 23 p.
74. Naujos tarybinio gyvenimo tradicijos Prienų rajone / O. Šaulinskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1981. – 108 p.
75. Naujos tarybinio gyvenimo tradicijos Prienų rajono  mokyklose / M. Kurienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1981. – 77 p.
76. Nemaniūnų aštuonmetės mokyklos pionierių draugovės metraštis 1977/78 m. m. / O. Grabauskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 33 p. (3 vnt.)
77. Pagrindinės Prienų rajono gamybos kryptys / M. Kurienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 22 p.
78. Paminklinis akmuo buržuazinių nacionalistų aukoms Balbieriškio apylinkėje / G. Milušauskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980 – 26 p.
79. Pakuonio vidurinės mokyklos metraštis 1977/1978 m. m. / G. Juškevičiūtė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1978. – 45 p.
80. Pakuonio zoninių kultūros namų metraštis 1979 / V. Račkienė. – Pakuonis: Pakuonio zoniniai kultūros namai, 1979. – 46 p.
81. Piliakalnio aštuonmetės mokyklos metraštis 1978 – 1979 m. / A. Jankauskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 14 p. (2 vnt.)
82. Prienų rajkoopsąjungos kadrai 1981–1985 metai / D. Morkvėnienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1986. – 25 p.
83. Prienų rajono ekonominė – geografinė charakteristika / A. Meilutytė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. –148 p.
84. Prienų rajono Išlaužo aštuonmetės mokyklos metraštis 1978/79 m. m. / O. Ratkevičienė. – Išlaužas: Išlaužo aštuonmetė mokykla, 1979. – 8 p. (2 vnt.)
85. Prienų rajono komjaunimo pokario klasių kovos metu / Prienų 2-osios vid. m-klos kraštotyrininkai. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1983. – 51 p.
86. Prienų rajono sanitarinės – epidemiologinės stoties metraštis 1978/89 m. m. / E. Bagdonienė, M. Ivanauskienė, M. Jankauskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 24 p.
87. Prienų spec. mokyklos metraštis 1977/78 m. m. / I. Marcinkevičienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1978. – 41 p.
88. Prienų rajono Želkūnų aštuonmetė mokyklos metraštis 1977 -1978 m. m. / E. Gružinskienė. – Prienų rajonas:  Želkūnų aštuonmetė mokykla, 1978. – 38 p.
89. Prienų I-os vidutinės mokyklos metraštis 1978/79 m. m. / J. Zabulionytė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 18, [1] p.
90. Prienų 2 – osios vidurinės mokyklos metraštis 1979/80 m. m. / M. Simonaitienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 77 p. (2 vnt.)
91. Prienų 2 – osios vidurinės mokyklos metraštis 1981/82 m. m. / M. Simonaitytė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1982. – 46  p. Iliustr.
92. Siponių aštuonmetės mokyklos metraštis 1981/82 m. m. / V. Binkevičiūtė, J. Čepukienė, O. Mikėnienė,  A. Revuckienė, Z. Varnagirytė, J. Vainauskienė,  R. Žukauskas. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1982. – 28 p. (2 vnt.)
93. Skriaudžių aštuonmetės mokyklos metraštis 1977/1978 m. m. / S. Lionienė. – Skriaudžiai: Skriaudžių aštuonmetė mokykla, 1979. – 27 p.
94. Stakliškių V. Andriulio vidurinės mokyklos metraštis 1978/1979 / L. Lynikaitė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 10 p.
95. Stakliškių V. Andriulio-vidurinės mokyklos metraštis 1979/80 m. m. / S. Kurmavičienė. – Stakliškės: Stakliškių V. Andriulio vidurinė mokykla, 1980-26 p. (2 vnt.)
96. Veiverių vidurinės mokyklos metraštis 1978/79 m. m. / Z Puišys, O. Zujienė, V. Abugelis, I. Drižilauskienė, B. Janušauskas, A. Puišienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 35 p.
97. X-jo penkmečio darbo švyturiai / I. Marcinkevičienė, E. Bagdonienė, Veselienė, O. Zmejauskienė, R. Žukauskas ir kt. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 98 p.
98. 1935 metų valstiečių streikas Prienų rajone / E. Žukiene. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1979. – 88 p.
99. Apie Pakuonio apylinkės dvarus. / M. Žibienė. – Pakuonis: Pakuonio biblioteka, 1993. – 17 p. Iliustr.
100. Gustaičių kaimas / S.Tamošaitienė. – Veiveriai: Veiverių T. Žilinsko vidurinė mokykla,  1996. – 132 p.
101. Jie vadavo mokyklos mikrorajoną iš vokiškųjų fašistų / B. Juodytė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 27 p.
102. Kaip keitėsi Prienų miesto gatvių pavadinimai / L. Juodsnukytė, R. Budnikaitė, A. Adamonienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1984. – 24 p.
103. Mokinių rašomosios kalbos kultūra Prienų rajono mokyklose 1981/1982 m. m. / B. Grižienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1982. – 26 p. (2 vnt.)
104. Pakuonis: truputis istorija, knygnešiai, mokytojai / M. Žibienė. – Pakuonis: Pakuonio biblioteka,  1987-1990. – 13 p.
105. Paminklas įkurtas visuomeniniais pagrindais / Balbieriškio vidurinės mokyklos pirminė Komjaunimo organizacija. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1984. – 22 p.
106. Paminklas prisikelia / A. Aleksėjūnienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1988. – 16 p. (2 vnt.)
107. Posmai apie gimtąjį kraštą / R. Mikeliškytė. – Kaunas: 1982. – 32 p.
108. Prienų rajono gyventojų pavardės / O. Zmejauskienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1981 – 70 p. (2 vnt.)
109. Prienų rajono miesteliai: Šilavotas / L. Kulik, V. Juodsnukienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 2001. – 30 p.
110. Prienų rajono revoliucinio judėjimo dalyviai. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, [b.m.], 20 p.
111. Vietovardžiai: 1978 m. kalbinės enciklopedijos medžiaga / B. Grižienė, O. Zmejauskienė, O. Matkevičienė, O. Kazmauskienė, E. Gružinskienė, D. Ligeikienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1978. – 78 p. (2 vnt.)
112. Sarginės kaimo istorija / A. Girkantienė. – Prienų rajonas, Šilavoto seniūnija: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius skyrius, 1996. – 24 p.
113. Šventė „Nemuno vingiai“ / Alma Vaišnienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1982. – 12 [3] p.
114. Tomas Ferdinandas Žilinskas / S. Tamošaitienė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1989, p. 32
115. Šilavoto apylinkės istorija / R. Marcinkevičiūtė. – Prienai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius, 1980. – 150 p. Iliustr.

Parengta
 pagal LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyriaus dovanotus dokumentus
Grįžti atgal